Downloads

Below you will find an overview in sections. Extra links and downloads about DuCoop and De Nieuwe Dokken in all its sustainability aspects are provided

over DuCoop

Nuttige Documenten

 • 29.02.2020

  In dit document vindt u links naar informatieve websites over duurzaam verhuizen, schilderen, elektriciteit aankopen, ...

 • 27.08.2019

  DuCoop is een coöperatieve vennootschap. Behoudens de initiële investeerders, is er ook voor de kopers van een woning in De Nieuwe Dokken de mogelijkheid om aandelen te kopen en zo te participeren in de financiering en winstverdeling van DuCoop. U leest er alles over in dit document.

 • 06.03.2018

  Dit document bevat de publicatie van de aanpassing aan de statuten van DuCoop cvba van 15 december 2017

 • 06.03.2018

  Dit document bevat de integrale statuten van DuCoop cvba zoals gepubliceerd na oprichting op 22 september 2014.

Dienstenovereenkomsten

 • 03.04.2020

  Wanneer u de warmtelevering overdraagt op een andere partij (nieuwe huurder of koper), vult u het formulier "Overdracht warmtemeter" in , maar u bezorgt tevens dit document ingevuld aan DuCoop zodat uw afrekening kan worden gemaakt.

 • 29.02.2020

  Via dit document vraagt u aan om toegangsbadge(s) van De Nieuwe Dokken te kunnen gebruiken voor elektrisch laden.

 • 29.02.2020

  Indien bij verkoop of verhuur of elke andere aanleiding waardoor de warmtelevering door een andere (rechts)persoon wordt overgenomen, dient u dit formulier in 3 exemplaren in te vullen, waarvan 1 aan DuCoop bezorgd moet worden.

 • 29.02.2020

  Eigenaars dienen dit document als bijlage bij een huurovereenkomst te gebruiken wanneer zij een appartement in De Nieuwe Dokken verhuren.

 • 29.02.2020

  Dit document regelt de levering van warmte via het warmtnet van De Nieuwe Dokken. Het tarief is samengesteld uit een vast en een variabel gedeelte (zie Tarieflijst). U betaalt maandelijks (via domiciliëring) een forfaitair voorschot en jaarlijks rekenen we af op basis van de elektronisch gemeten verbruiken. Wanneer u een huurder aantrekt, dient u de "Bijlage bij de huurovereenkomst" en het "Meterovernamedocument" met de huurder in te vullen en aan DuCoop te bezorgen.

 • 17.01.2019

  Lees hier de voorwaarden waaronder u aanspraak kan maken op het sociaal tarief voor warmtelevering

 • 26.06.2017

  Dit document lijst de algemene verkoopsvoorwaarden op in verband met de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Een kopie hiervan zal, samen met de overeenkomst tot aansluiting, ter ondertekening worden voorgelegd bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

 • 13.12.2016

  Dit document regelt de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Het betreft een éénmalig uit te voeren overeenkomst die afgesloten wordt bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

Communicatie

 • 03.03.2020

  In dit document vindt u alle informatie over het gebruik van het sorteerpunt en het lokaal keukenafvalvermaler.

 • 19.02.2020

  Hier kan je de sticker terugvinden die op jeGFT-bakje van Ivago plakt.

 • 03.01.2020

  Je kan deze signage gebruiken om deze af te drukken en op te hangen. Deze laat zien wat er wel en niet in een vacuümtoilet thuis hoort.

 • 03.01.2020

  Je kan deze flyer gebruiken ter informatie over de vacuümtoiletten. Deze legt het nut uit van vacuümtoiletten. Ook kan je erin terugvinden wat er wel en niet in een vacuümtoilet thuis hoort.