DuCoop start wijkbatterijsysteem in Gentse woonwijk Nieuwe Dokken

Batterij

Unieke wijkbatterij balanceert duurzame energie in Gentse woonwijk.

Sind deze week worden energiestromen in de Nieuwe Dokken in evenwicht gebracht door een wijkbatterij. In samenwerking met Battery Supplies NV uit Deerlijk, Yuso BV uit Waregem en onderzoekers van EElab aan de Universiteit Gent neemt Ducoop CV een groot batterijsysteem in gebruik in de nieuwbouwwijk de ‘Nieuwe Dokken’ te Gent. De batterij heeft een vermogen van 100 kW, kan 242 kWh aan elektrische energie opslaan en voorziet mede in een optimaal beheer van de energiestromen voor de organisatie van een aantal duurzaamheidsdiensten in de wijk. Als één van de eerste gemeenschapsbatterijen betekent dit project een mijlpaal in het Vlaamse energielandschap. 

Slechts één van de duurzame innovaties  

 DuCoop startte als duurzaamheidscoöperatie met een baanbrekend project voor het sluiten van kringlopen in een nieuwbouwwijk aan de Gentse Oude Dokken. Meer dan 400 woningen, kantoren en publieke gebouwen worden aangesloten aan een industrieel restwarmtenetwerk en het keukenafval en toiletwater wordt ingezameld via een vacuümrioolnet voor de productie van hernieuwbare energie uit biogas. Water wordt gezuiverd voor lokaal hergebruik en grondstoffen worden in de wijk gerecycleerd als duurzame meststof. Daarnaast beheert DuCoop ook heel wat zonnepanelen op de collectieve daken en voorziet ze ook laadpalen voor elektrische voertuigen. 

Een duurzame wijk in een slim jasje 

 Al deze collectieve productie- en verbruiksinstallaties  worden centraal gemonitord en aangestuurd via een SCADA-platform dat werd ontwikkeld in samenwerking met het nutsbedrijf Farys en de Gentse technologie-ontwikkelaar OpenMotics. Op deze manier heeft DuCoop dan ook de basis gelegd voor een energiesysteem dat volledig optimaliseerbaar is op het vlak van energie-efficiëntie, gebruik van (lokale) hernieuwbare energiebronnen en impact op het lokale distributienet. Via een digitaal platform kunnen bewoners hun energie- en waterverbruiken realtime opvolgen. Door het aansturen van slimme huishoudtoestellen wil DuCoop in de toekomst proberen om ook de bewoners van de wijk zelf te betrekken bij de energiehuishouding van de wijk. 

 Een slimme batterij kan in dit energiebeheersysteem niet ontbreken. De energietransitie vereist meer en meer dat het verbruik van elektriciteit wordt afgestemd op de productie ervan; en de mogelijkheid om piek-injectie en afname te vermijden. Het inzetten van wijkbatterijen kan op deze manier een aanzienlijke besparing betekenen voor particulieren en de samenleving. Daarnaast kan een opslagsysteem zoals het hier achter de meter werd opgesteld ook inspelen op ogenblikkelijke opportuniteiten in de markt, wat een extra voordeel opbrengt. Daarbij spelen slimme algoritmes en sturingen een doorslaggevende rol. 

Het batterijproject werd ondersteund door de Vlaamse Overheid en kadert ook binnen het coöperatief onderzoeksproject ROLECS